Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2014

Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. 
— Hłasko

November 18 2014

0760 638a
Reposted fromtereska tereska

October 26 2014

Jeżeli w tej chwili potrafisz coś zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą. Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Marek Hłasko, Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
Z jaką twarzą stanę przed nią? Z jakim sercem? Czym mam ją kochać, jeśli sam sobie przestałem wierzyć i sam sobą pogardzam?
— Ósmy dzień tygodnia
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy

October 20 2014

1405 fd2d 500
Hłasko
Reposted fromKACHA KACHA viabeckycue beckycue

October 19 2014

4100 13d0 500
jesienne "Namiętności" 

zdj. Sylvia Schangri 
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

September 19 2014

September 08 2014

9334 ef7c 500
Reposted byschizofredkaaadysonanspoznawczycitiesofnightmayamaryyyciastkospizowyratlerjobinosiemakapitandziwnyHogattaaKurkaWyluzujambivalenceaisajoptakshinyuuwybuchmuzguvampiralatusekkuszii

August 25 2014

#piksele
Reposted fromtereska tereska

August 18 2014

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams

July 30 2014

Nic z tego, dzieciaku. Do niczego nie dojdziesz tutaj, nie masz nawet co o tym myśleć. Do końca życia będziesz nalepiał na ścianach własne sny.
— pan marek hłasko
Reposted fromtereska tereska

July 28 2014

(...) nie osiągnął w życiu niczego, gdyż brakło mu i talentu, i wytrwałości. Jak każdy tego rodzaju człowiek uważał się jednak za skrzywdzonego i niezrozumianego.
— m. hłasko, śliczna dziewczyna
Reposted fromtereska tereska
To nie tylko inni muszą mnie znosić. Ja sam muszę siebie samego znosić i nie idzie mi to wcale łatwo.
— Marek Hłasko, "Wszyscy byli odwróceni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viatereska tereska
Trzeba przecież do czegoś tęsknić.
— Marek Hłasko
Reposted fromsomersby somersby viatereska tereska
4191 3483 500

Hłasko

Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatereska tereska

July 13 2014

"- Agnieszka.
- Co, kochanie? 
- Gdybym nie miał ciebie, nie chciałoby mi się żyć. Ty jesteś teraz jedyną rzeczą, w którą wierzę naprawdę. Ty, nic więcej. Mam chyba prawo tak myśleć. Gdybym nie miał ciebie, zrobiłbym wszystko, aby się zgnoić do końca, tak, żeby już nigdy nie kochać, nigdy nie wierzyć i nigdy nie cierpieć. Bez ciebie ta strona krat nie ma dla mnie sensu, tak samo jak i tamta. Rozumiesz?
- Tak. Ale nie mów już o tym. Myśl o jutrze.
- Dobrze. 
- Przyrzeknij mi. Przyrzeknij mi, że będziesz myślał tylko o jutrze, że nie wspomnisz nawet o tamtym wszystkim. Dobrze? - Tak." 
— — Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
Reposted fromczarnycukier czarnycukier

July 09 2014

Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. 
— Hłasko

July 08 2014

Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd. 
— Hłasko

July 02 2014

Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain

June 25 2014

Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko.
Reposted fromnutt nutt viaduuuli duuuli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl